Från ett starkare immunförsvar till mer energi – hälsovinsterna med att äta ett D-vitamintillskott är många. Forskare upptäcker hela tiden nya fördelar med vitamin D, ett näringsämne som länge har varit förbisett men vars vikt man blir alltmer medveten om. Läs mer om D-vitamin i den här guiden!

Top 3 bästa D-vitamintillskotten 2018

Puori D3

 • Puori-D3-120-st
  • Mest prisvärda D-vitamintillskottet för hela familjen.
  • Innehåller kokosolja för maximal upptagning av D3.
  • 2500 IE per kapsel.
 • Pris: 139 kr
  Mängd: 120 kapslar

Holistic D-vitamin

 • holistic vitamin d3
  • Tillverkad i Sverige!
  • D-vitamin från fårull.
  • 5000 IE per portion
 • Pris: 198 kr
  Mängd: 90 kapslar

Alpha Plus D3

 • alpha plus d3
  • Innehåller även K2 + Astaxanthin.
  • Perfekt blandning för välmående.
  • 3000 IE per portion.
 • Pris: 224 – 359 kr
  Mängd: 60 – 120 kapslar

Vad är D-vitamin?

D-vitamin från solenSom med så många vitaminer och mineraler är det först på sistone som D-vitamin har fått ett erkännande som ett viktigt, om inte ett livsnödvändigt, näringsämne. Vitaminet finns framför allt i kost såsom fisk, mjölk, margarin, ägg och kött, men den främsta källan till vitamin D är solen. Det är UVB-strålarna från just solen som hjälper kroppen att bilda vitaminet. På grund av ganska få soltimmar i Sverige är det många som lider av D-vitaminbrist, något som bland annat kan leda till benskörhet, återkommande förkylningar, trötthet och depression. I och med att forskningen om vitaminet nyligen har fått ett uppsving hittar man allt fler samband mellan en vitaminbrist och sjukdomar. Fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, värkproblematik, cancer och så vidare – brist på vitamin D kan ge upphov till många svåra krämpor, menar forskare. Dessutom är vitaminet direkt avgörande för hur starka ben man har i kroppen. Den som får tillräckligt mycket av vitaminet torde exempelvis vara mindre utsatt för benbrott. Vilka andra hälsovinster har vitaminet?

Hälsovinster med vitamin D

 • Du kan få starkare ben. Att D-vitamin är av stor betydelse för skelettet har man vetat länge. Särskilt kombinationen av vitamin D och mineralet kalcium sägs kunna stärka skelettet och reducera risken för benskörhet.
 • Du kan bli gladare och mer energisk. Upprepade studier visar att det kan finnas ett samband mellan D-vitaminbrist och depression, speciellt säsongsrelaterade depressioner såsom höst- och vårdepressioner. Dock finns det ett par studier under vilka man inte har kunnat märka någon skillnad i humöret på de som äter D-vitamintillskott och de som inte gör det. Forskning indikerar att det också kan finnas ett samband mellan brist på vitamin D och ökad trötthet.
 • Du kan få ett starkare immunförsvar. Vitaminets påverkan på immunförsvaret har beforskats utifrån flera olika perspektiv. Forskare har till exempel observerat att D-vitamin kan ge minskade besvär med pollenallergi, barnastma, eksem och förkylningar.
 • Din värkproblematik kan lindras. Även sambandet mellan att äta D-vitamintillskott och minskad muskel- och ledvärk har studerats vid upprepade tillfällen. Studierna ger indikationer på att tillskottet kan lindra värk, däribland fibromylagiliknande symptom.
 • Din kroppsvikt kan minska. D-vitamin kan – också här enligt studier – minska mängden kroppsfett. I längden kan att äta ett tillskott därmed leda till en reducerad risk för fetma och fetmarelaterade sjukdomar.
 • Du kan få ett förbättrat cancerskydd. Mindre studier visar att intag av vitamin D kan ge ett förbättrat cancerskydd. Just nu genomförs mer omfattande studier för att kunna bekräfta vitaminets positiva hälsoeffekter vad gäller cancersjukdomar.
 • Din livslängd kan förlängas. Kanske mest överraskande av allt: en stor studie under vilken man granskade andra studier av D-vitaminets hälsofördelar hittade ett tydligt samband mellan att äta tillskott av vitamin D och att få ett längre liv.

7 överraskande faktorer som är avgörande för bildandet av näringsämnet

 1. Platsen där du bor. För att kunna tillgodose kroppens behov av D-vitamin borde man bo nära ekvatorn, där nås man av solens UVB-strålar året runt. Många som bor i Sverige drabbas av just brist på vitamin D under vinterhalvåret, och detta för att solen inte tittar fram tillräckligt ofta. Under våren och sommaren brukar många känna sig piggare. Då framträder solen nämligen mer – det gäller att utnyttja soltimmarna för att öka kroppens bildande av vitaminet!
 2. Kläderna du bär. Det kan tyckas otroligt, men tjocka och täckande kläder såsom jackor, långärmade tröjor och byxor kan leda till att kroppen nås av ännu färre UVB-strålar, och att den därmed inte kan producera tillräckligt mycket D-vitamin.
 3. Solskyddet du använder. Att skydda huden från solen är jätteviktigt i ett hälsoperspektiv, fast att hela tiden använda solskydd kan också stjälpa. På ett teoretiskt plan kan det leda till att kroppen inte nås av nog med UVB-strålar.
 4. Luftkvaliteten! Växthuseffekten är inte bara skadlig för miljön, den påverkar även människokroppen. Koldioxid och kolpartiklar såväl slår sönder som de absorberar UVB-strålarna, så att färre strålar kan nå jorden och människokropparna.
 5. Din hudfärg. I huden finns ett ämne som heter melanin. Dels gör melaninet huden mörk och dels skyddar det mot UVB-strålar. Detta innebär att den som har ett mörkt hudpigment måste vistas ännu mer i solen än en person med ett ljusare pigment.
 6. Din kroppsvikt. Sambandet mellan vikt och D-vitamin är ännu inte helt kartlagt, och faktiskt är forskningsresultaten något motstridiga: a) Kroppsfett kan öka kroppens förmåga att lagra vitaminet. b) Brist på vitamin D kan leda till ökad risk för fetma.
 7. Din ålder. Kroppens förmåga att producera vitaminet påverkas av åldern och att vissa åldersgrupper exponeras mindre för UVB-strålar än andra. Både småbarn och äldre människor bör äta ett D-vitamintillskott.

Därför behöver småbarn extra mycket D-vitamin

Småbarn behöver vitaminer och mineraler för att mörkerseendet, kalkbalansen och ämnesomsättningen ska kunna fungera normalt. Kroppen kan inte producera egna vitaminer och mineraler, och det är därför det är så viktigt att man som förälder ser till att barnen får en varierad kost. Hur varierad kosten än är behöver man ändå ge barn som är under två år ett tillskott i form av D-droppar. Solen är den bästa D-vitaminkällan, men eftersom småbarn måste skyddas från solen får de sällan tillräckligt mycket av vitaminet. Genom att ge barnen fem D-droppar dagligen kan de ändå tillgodose sig vitamin D.

Så får du i dig vitamin D

 • Se till att vistas i stark sol så att kroppen kan bilda D-vitamin av UVB-strålarna.
 • Ät ett kosttillskott i form av vitamin D, gärna i kombination med kalcium.
 • Ät en varierad kost som är rik på vitaminet – komplettera helst med ett D-vitamintillskott.

Så mycket av vitaminet behöver du få i dig varje dag för att må bra

Spädbarn och barn under två år: 10 mikrogram

Barn och vuxna under 75 år: 10 mikrogram

Vuxna som inte vistas så mycket eller som inte vistas alls i solen: 20 mikrogram

Vuxna över 75 år: 20 mikrogram

Kan man överdosera D-vitamin?

Så länge man följer de rekommenderade doserna för intag av kosttillskottet vitamin D har tillskottet få biverkningar. Om man överdoserar tillskottet kan det dock leda till hjärt- och njurproblem, minskad aptit, en överaktiv blåsa och viktminskning. Observera att du som äter medicinska preparat bör rådfråga din läkare före du intar D-vitamintillskott för att undvika att tillskottet stör medicineringen.